Viên rau củ (32 loại rau củ) – THỰC PHẨM BẢO VỆ SỨC KHỎE DHC PERFECT VEGETABLE PREMIUM JAPANESE HARVEST

Phù hợp với người cần bổ sung rau củ, người có chế độ ăn thiếu rau.