THỰC PHẨM BẢO VỆ SỨC KHỎE DHC THE ULTIMATE JOINT HEALTH

Hỗ trợ duy trì sức khỏe xương khớp, hỗ trợ giúp vận động linh hoạt, hỗ trợ giảm thoái hóa.