Viên giảm hấp thu đường trong máu – BỘT UỐNG HỖ TRỢ CÂN BẰNG ĐƯỜNG HUYẾT DHC BLOOD SUGAR FIBER

Hạn chế chỉ số đường huyết tăng cao sau ăn (đã thử nghiệm lâm sàng)