Viên giảm acid uric – VIÊN UỐNG GIẢM CHỈ SỐ URIC ACID DHC LUTEOLIN ACID URIC DOWN

Thành phần luteolin làm giảm nồng độ uric acid trong các bữa ăn.